Tag Archives: Optical Disc Archive

Второ поколение Sony оптичен дисков архив

Share Button

В отговор на необходимостта от трансфер на огромен обем данни (като 4К и повече) в реално време на NAB Show 2016 г.  SONY  и Panasonic представиха първия оптичен диск за дългосрочно съхранение на данни с 8-канала. Оригиналната високоскоростна технология на SONY осигурява средна скорост на четене от 2 Gbps (250MB/s) и средна скорост на запис от 1 Gbps (125MB/s) заедно с потвърждението на записа. Новият оптичен дисков архив е с общ капацитет от 3.3 TB и използва Universal Disk Format  (UDF) – „гъвкава”, универсална  файлова система за съхранение на данни.

Roadmap