Звук

Auro-3D, Voice of God

Share Button

Друг триизмерен звуков формат, намерил широко разпространение в киносалоните по света, е Auro-3D. Той се среща в няколко разновидности: базисният 9.1 вариант е представен официално през 2006 г. от WilfriedvanBaelen, основател и директор на белгийското GalaxyStudios. Този първи вариант на системата е базиран върху формата 5.1, като са добавени 4 звукови канала. Високоговорителите за добавените четири канала се разполагат във височина над съществуващите L, R, Ls и Rs (ляв, десен, ляв съраунд и десен съраунд). Те са с наклон към публиката под ъгъл 30°. По този начин се постига търсената триизмерност, като се използва вече съществуващ формат за основа.

В последствие Auro-3D се разширява няколко пъти. Интересен е вариантът 10.1, който оформя концепцията на формата. При него е добавен един канал, разположен на тавана на помещението, наречен „Voice Of God”. Така се образуват три нива: основно, високо и най-високо (ear-level, height and over head). Предназначението на най-високото ниво е по-скоро ефектово и само то във взаимодействие с основното ниво не може да постигне добър триизмерен ефект.

Най-голямото разширение на формата Auro-3D е вариантът 13.1. Той се базира върху двуизмерния формат 7.1 (ляв, десен, централен, ляв обкръжаващ, десен обкръжаващ, ляв заден и десен заден канал). Към седемте основни канала са добавени пет за високо ниво, съответно над централните три и по един над ляв обкръжаващ и десен обкръжаващ канал. Последният 13-ти канал е за най-високото ниво – „Voice Of God”.  Чрез това разположение на звуковите канали се получава насищане на фронталната област (три основни канала и три във височина), в която човешките слухови възприятия са най-прецизни.

За постигане на необходимата съвместимост към двуизмерните 5.1 и 7.1 формати, освен разположението на звуковите канали, AuroTechnologies предлагат много иновативен метод за кодиране на звуковата информация. Той позволява допълнителните звукови канали за високо и най-високо ниво да се кодират в по-малък брой канали, като това става без загуба на качество и се запазва пълното разделение между каналите. За целта кодекът Auro-3D Octopus използва до 4 бита от 24-битовата цифрова дума. Като краен резултат от кодирането се получава PCM-stream, който може да се възпроизведе от всеки DCI сървър. Така в по-старите салони материалът се възпроизвежда в досегашните 5.1 и 7.1 формати, а в салоните, оборудвани с Auro-3D система, се декодират и останалите канали за високите нива.

Според мнозина специалисти, поради разположението на използваните звукови канали, форматът Auro-3D проявява много добри качества от акустична гледна точка. Пресъздаденият звук се отличава със своята прозрачност, впечатляващо чувство за обем и по-добра локализация.

Любопитен факт за този формат е неговата употреба в чисто музикални продукции. Това е още едно доказателство за много добрите качества на Auro-3D. Все пак известна слабост може да се прояви в киносалони с много широк екран. За съжаление фиксираният брой канали не позволява добавянето на още два фронтални, които да подобрят възпроизвеждането в много големи салони.

Автор: Калин Каралеев