Приятели

Книгите

Share Button

Авторски и сродни права в аудиовизията е първи по рода си монографичен труд на български език с фокус върху авторско-правната проблематика в екранните изкуства. Книгата се фокусира върху уреждането на авторските и сродни права при създаване и последващото използване на филми и други аудиовизуални произведения. Разглежда се понятието  за аудиовизуално произведение и се разграничава от други екранни продукти, които нямат характера на защитени произведения по ЗАПСП, посочват се особеностите на различните видове произведения и се правят обосновани изводи за необходимост от развитие и синхронизация на нормативната уредба и  правоприлагането в тази област.

В отделен раздел  подробно се анализира дуалистичната фигура на филмовия продуцент като оригинерен носител на сродно право и като първичен ползвател, както и юридическия статут на други правоносители: основни и неосновни автори, артисти-изпълнители и излъчващи организации. Накрая е отделено място и на модерните начини за разпространение на защитено съдържание в контекста на „новите медии“ в Дигиталната епоха, в контрапунктна съпоставка с традиционните и консервативни линейни форми на разпространение в аналогов формат.

Всички креативни хора, занимаващи се със създаване на филми и други аудиовизуални произведения биха могли да използват книгата като полезно ръководство в практическата си дейност. Книгата представлява  научен труд  с подчертана прагматична насоченост, защото в синтезиран вид предлага базисни,систематизирани знания за същността, използването и защитата на интелектуалната собственост в аудиовизията и би представлявал интерес за филмови режисьори, сценаристи, оператори, продуценти, артисти, студенти, юристи, правоприлагащи органи и правозащитни организации.

Книгата може да бъде закупена оттук, както и от почти всички сайтове за разпространение на книги.

 

Teo rechnikТеоретичен и критически речник на киното

Книга за изтънчени ценители, познавачи и любители на седмото изкуство, за студенти по кино, за неуморими киномани, която ще ги застави да преосмислят и преподредят емоцията кино с арсенала на научните аргументи.

Нейни автори са университетските професори Жак Омон и Мишел Мари, известни френски критици и теоретици на киното, издали заедно „Филмов анализ“, а в съавторство с други – „Естетика на филма“. Всеки има и свои солидни монографии и трудове.

Омон и Мари настояват на факта, че „тази книга е речник, а не енциклопедия”. Близо 400-те кратки статии са нестандартно обединени от теоретичния и критическия подход към движещите се изображения – ракурс, рядко използван и със сигурност появяващ се за първи път в българската кинокнижнина.

Поразителна е широтата на изследователския поглед, включващ понятия от различни дисциплинарни полета – философия, естетика, семиология, лингвистика, наратология, филмология, психоанализа, история и теория на киното… Като предлага нови термини и имена на българския изследовател, които отдавна се използват във филмовия анализ и теория, речникът ще запълни празноти в понятийния ни апарат и ще направи възприемането на чужда критика по-леко, а вникването в смисъла на непознати теоретични текстове – по-лесно.

При подбора на режисьорските имена и имената на теоретиците се усеща приоритетът на индивидуалния избор. Но авторите са се постарали да надскочат „парижкия снобизъм“ и канона на френската синефилия, като се фокусират сравнително обективно върху сложния пейзаж на вече близо вековната теоретична и критическа рефлексия за киното, обемаща както фундаментални концепти, така и надграждането им с нови понятийни системи.

Книгата е уникално свидетелство и за състоянието на нещата в съвременната киномисъл и хвърля мост между западната кинонаука и източноевропейските изследователи на седмото изкуство.

Книгата може да бъде закупена с онлайн отстъпка -54%.

 

Az, grafiniataАз, Графинята 

Сибила М., градска легенда, известна още с прякора Сиси Графинята, изживя живота си с неимоверна лекота, въпреки че върху нея се стовариха всички неприятности, които системата можеше да измисли. Към нея тя се отнасяше с ирония и самоирония. Беше предпочитана компания заради откровените си и смели коментари, заради живописните, ярки и трагикомични преживявания, които я съпътстваха, заради самородния талант, на който се опитахме да станем съпричастни.

Тя постигна поне една от мечтите си – направихме филм, свободно инспириран от нейните преживявания в един свят, изграден от граници, ограничения, доносници, абсурдни норми и цензура.

Раймонд Вагенщайн

Раймонд Вагенщайн е работил 15 години като кинокритик, журналист и киносценарист. Автор е на няколкостотин статии и рецензии. От 1990 г. е управител на издателство „Колибри“. Директор е на Международния панаир на книгата в София.

Петър Попзлатев

Петър Попзлатев е български режисьор. Учи в Сорбоната и института „Луи Люмиер“ (завършва го през 1978 г.). Пробива в киното с документалния „Труден избор“. Първият му игрален филм е „Аз, Графинята“, който печели награда за най-добър пълнометражен филм в Торино (1989); голяма награда на журито в Анже (1990); „Сребърен делфин“ за режисура и „Сребърен делфин“ за операторско майсторство (1990) на Фестроя в Сетубал, Португалия; награда на ФИПРЕСИ (1989) и награда за женска роля на Червенокръсткия фестивал във Варна (1989).

Режисира и продуцира и българо-френските копродукции „Нещо във въздуха“ (награда на европейските филморазпространители в Кан 1993) и „И Господ слезе да ни види“ (награда за режисура, награда на филмовата критика и награда за най-добра адаптация на литературно произведение на фестивала на българското игрално кино „Златна Роза“ 2004).

Книгата може да бъде закупена с онлайн отстъпка -20%.

picture_394

Проф. Венец Димитров е преподавател по „Основи на операторството”, катедра „Филмово и телевизионно операторство и фотография”, в НАТФИЗ „Кръстю Сарафов”. Завършил е филмовата академия за изящни изкуства (ФАМУ) в гр. Прага, Чехия. Главен оператор е на 23 игрални и над 40 късометражни филми.
Книгата (четвърто допълнено и актуализирано издание) е предназначена за всички работещи в областта на екранните изкуства и за изучаващите филмово и телевизионно операторство.

Книгата може да бъде закупена от издателство „Изток-Запад”