Новини

План “Б”

Share Button

Резултатът от нашата работа е съвкупност от хиляди събития. С подходящата застрахователна защита ще можете да се фокусирате върху основната си дейност и да ограничите финансовите загуби в резултат на редица рискове, като например неблагоприятни климатични условия, кражба, злополука и др.

Снимачната техника се нуждае от специализирани и съобразени с изискванията на всеки отделен клиент набор от покрити рискове, част от които могат да бъдат:

 • Липса на умения от страна на обслужващия персонал, несръчност, небрежност
 • Злоумишлени действия на трети лица
 • Загуба или вреда в резултат на падане
 • Външни, механично въздействащи сили
 • Имплозия или други щети вследствие на вакуум
 • Вода или влага от всякакъв произход
 • Свличане или срутване на земни пластове или скална маса, замръзване, градушка, наводнение, падане на лавина, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, буря (силен вятър)
 • Пожар (с или без пламък), пряко попадение на мълния, експлозия, както и щетите от действието на вода, пяна или препарати при гасене на пожар, разрушаване или разчистване или други загуби, причинени от настъпване на изброените по-горе причини
 • Прогаряне, дим, сажди и корозионни газове
 • Късо съединение, свърхнапрежение, индукция (намагнитизиране), непряко попадение на мълния
 • Кражба чрез взлом или грабеж

Комплексният подход при управление на риска на една продукция предполага също така ограничаване на щетите, вседствие на по-широк спектър от нежелани събития, които могат да бъдат покрити от някой от следните видове застрахователни продукти:

 • Имуществена застраховка на офиса
 • Застраховка „Злополука“
 • Отговорност на работодателя
 • Отговорнаст на продукта
 • Обща гражданска отговорност
 • Застраховка на МПС
 • Застраховка “Злополука на посетители на културни, спортни и развлекателни мероприятия и обекти” и др.

Доверявайки се на застрахователен брокер, вие ще можете да получите информация и съвет относно условията на различните застрахователни компании, да имате партньор, който ще договори най-подходящото покритие на най-добрата цена и ще бъде до вас през цялата година.
Дайте воля на креативността си без да се притеснявате от настъпването на неочаквани и нежелани събития!

За допълнителни консултации или въпроси: Силвия Христова
e-mail: shtistova@globio.eu
тел.: +359 888 954 671